VCXC 2017 RESULTs

Timing by escape velocity cycling

 
 
 
scottrobarts-donkeycross2017-338.jpg
 
VanierCX.jpg
 
AldergroveCX-2017-scottrobartsphotography-49.jpg
 
JunkyardCX-2017-scottrobartsphotography-218.jpg
 
23519003_1538374052886388_4178533699758165967_n.jpg